ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில்தமிழர் தலைவர்ஆசிரியர் அவர்களிடமிருந்து திராவிடர் கழக வெளியீடான தேர்தல் பிரச்சார புத்தகத்தைபல்வேறு கட்சிகளின் பொறுப்பாளர்கள்பெற்றுக் கொண்டனர்

ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில்தமிழர் தலைவர்ஆசிரியர் அவர்களிடமிருந்து திராவிடர் கழக வெளியீடான தேர்தல் பிரச்சார புத்தகத்தைபல்வேறு கட்சிகளின் பொறுப்பாளர்கள்பெற்றுக் கொண்டனர். (30.3.2021)