ஞாயிறு, 1 மே, 2016

திருச்சி-சிறுகனூர்-19,20 நாள்களில்(மார்ச்) மாநாடு-2

திருச்சி-சிறுகனூர் பெரியார் உலக திடலில் 19,20 நாள்களில்(மார்ச்) நடைபெற்ற ஜாதி,தீண்டாமை ஒழிப்பு மற்றும் சமூக நீதி மாநாட்டு காட்சிகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக